top of page
affisch-a3-anonymous-2023-gsg_orig.jpeg

Konst på Folkteatern i Dalarna

Vi öppnar upp Lokstallarna för ett unikt samarbete med Galleri Svarta Gran. Välkommen att ta del av en viktig utställning, som är en del av proteströrelsen mot regimen i Iran.

9 januari – 25 januari 2023

Anonymous - Woman Life Freedom

​I decennier har diskriminering av kvinnor varit lagstadgat i Iran. Enligt Irans lagar är kvinnors rättigheter kraftigt begränsade, som en typ av könsapartheid. Kvinnor måste följa lagar som kraftigt begränsar deras frihet inom i princip alla delar av samhället.
I över 100 dagar har nu de iranska kvinnor och flickor protesterat mot den iranska regimen sedan den 22-åriga Mahsa Jîna Amini dödats för att hon inte bar sin slöja på ett specifikt vis. Hittills har över 500 personer, varav 69 barn, dödats under de intensiva protesterna som fortsätter att skaka om Iran.
Nu har vi äran att presentera utställningen WOMAN LIFE FREEDOM av en svensk-iransk konstnär. Konstnären väljer att vara anonym på grund av riskerna för repressalier från den iranska regimen.
Grunden i denna utställning är citat som protestanterna har sagt på olika platser och tidpunkter i Iran. Konstnären har valt ut ett antal citat av de, tolkat och sedan bildsatt de med hjälp av artificiell intelligens. Dessa verk är uppdelade på två platser, hälften kan upplevas hos Galleri Ljusgården och den andra hälften hos Folkteatern i Dalarna.
Att belysa mänskliga rättigheter är en viktig del av Galleri Svarta Grans fundament. Därför stödjer vi det iranska folkets pågående kamp mot regimens förtryck och fördömer kraftfullt de iranska myndigheternas fasansfulla övergrepp. Detta är ett kritiskt ögonblick för ledare i det internationella samfundet att högljutt och otvetydigt visa sitt stöd för kvinnors rättigheter genom att stå i solidaritet med iranska kvinnor och flickor.

DATUM & ÖPPETTIDER
9 januari – 25 januari 2023

Galleri Ljusgården
Mån. — tors. kl. 08 — 20 och fre. kl. 08 — 18
Kulturhuset tio14, Teatergatan 5, Falun

Folkteatern i Dalarna
Tis. — tors. kl. 10 — 14.30
Lokstallarna, Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun

bottom of page