top of page
13.png

Om genus, machokultur och manliga normer.

Vi föds in i maktstrukturer som begränsar och förminskar oss som människor oavsett kön. Det är orättvist, men så behöver det inte vara! Den manliga normen kallas ofta den osynliga normen och det gör den än mer svår att identifiera. Ofta vet vi kanske inte ens att det är normens förväntningar som gör att vi handlar som vi gör.

Med hjälp av professionella skådespelare iscensätter vi situationer från ungdomars vardag där den manliga normen och dess inverkan på oss oavsett kön blir synlig. Det kan vara föräldrars förväntningar, saker kompisar säger eller saker man ser i sociala medier. Dessa scener från verkligheten får sen stå som underlag för värderingsövningar och dramaövningar tillsammans med en Dramapedagog.

På det här sättet leks och stimuleras samtalet fram. Ett samtal som kanske kan vara början på en frigörelse från de osynliga krav som normen skapat.

Föreställningen spelas för åk 6-9 på turné i Dalarna och Mellansverige

Vill du boka föreställningen? Klicka här för teknisk information

Svag banner.png

ALDRIG VÅGA VISA SIG SVAG 

bottom of page